In English

Fontuksen teknologia

Mallinnusteknologia

Fontuksen teknologia ja mallinnusprosessin tuntemus mahdollistavat tehokkaan älykkäiden 3D-karttojen mallinnuksen erilaisia internet- ja mobiilisovelluksia varten.

Fontuksen teknologian ydin on DDL (District Description Language), oliopohjainen aluekuvauskieli, joka kuvaa ympäristön todellisen maailman käsitteillä geometrisesti. Älykäs mallin tallennustapa mahdollistaa monien nykyaikaisten oliotekniikoiden ja metodien käytön mallin hyödyntämisessä.Fontus tuntee tehokkaimmat tavat muuntaa perinteiset kaksiulotteiset kartat moderneiksi kolmiulotteisiksi kartoiksi ja Fontus tietää, kuinka jakaa ja hyödyntää näitä karttoja. Fontuksella on työkalut, joilla 3d-kartat voidaan visualisoida opastus- ja paikkatietosovelluksia varten.

Tuotteet ja tietotaito

Fontus hallitsee laajojen alueiden kolmiulotteisen mallinnuksen. Fontuksessa kehitetyllä teknologialla kaupunki kartoitetaan kevyeksi oliopohjaiseksi vektorimalliksi.

- Fontuksen teknologia ja prosessin hallinta mahdollistavat edullisen kolmiulotteisten karttojen valmistuksen.

- Fontuksen teknologia mahdollistaa 3-ulotteisten karttojen optimoinnin pienille kannettaville laitteille kuten kännyköille ja käsitietokoneille.

Fontuksen toteutetut projektit ja tuotteet osoittavat Fontuksen kyvyn hallita laajojen 3-ulotteisten karttojen valmistus moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Ydinosaaminen

Fontuksen kartoitustaito perustuu kahteen peruskiveen:

Laajojen alueiden mallinnus edullisesti

Fontuksella on dokumentoidut prosessit ja työkalut sekä stereoilmakuviin pohjautuvaan mallintamiseen että olemassa oleviin digitaaliaineistoihin pohjautuvaan mallinnukseen. Kymmeniin eri vaiheisiin pohjautuvaa mallinnusprosessia on hiottu jatkuvasti yli 8 vuoden ajan.

- yleispiirteisestä maaseudun mallintamisesta tarkkoihin suurkaupunkien keskustojen mallintamiseen

- Fontuksen kehittämillä rakennus- ja julkisivueditoreilla mallinnetaan älykkäitä 3D-rakennuksia.

Fontuksessa on tutkittu erilaisten kartoitusmateriaalien (stereoilmakuvat, laserkeilaus, digitaalifotogrammetria ja GIS-aineisto) hyödyntämistä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Mallin optimoitu tallennus ja jakelu

Fontuksella on pitkä kokemus oliopohjaisesta mallinnuksesta. Tämä mahdollistaa sen, että Fontuksen oliomallit voivat kuvata itsensä parhaalla mahdollisella tavalla erilaisilla yksityiskohtaisuustasoilla erilaisissa tilanteissa.

Fontuksen olioarkkitehtuuri on suunniteltu yleiskäyttöisyyttä varten, jotta se voitaisiin tarvittaessa kääntää mihin tahansa dokumentoituun 3D-, CAD tai GIS-formaattiin.

Mallin yksityiskohtaisuustasoa voidaan säätää, jotta 3D-kartasta voidaan näyttää vain havainnollisuuden kannalta tarpeellinen ja sopiva määrä yksityiskohtia.

Fontuksen mallien ja teknologian ominaisuuksia

- Fontuksen kehittynyt malliarkkitehtuuri on ihanteellinen alusta sovelluksille, jotka vaativat kapeaa kaistaa ja kevyttä prosessoritehoa.

- Fontuksen 3D-alusta on sopiva mille tahansa älykkäälle sovellukselle paikkatiedon, median, mobiilipalveluiden ja henkilökohtaisen navigoinnin alalla.

- Fontuksen mallien pieni tilankulutus on tärkeää, kun malleja jaetaan internetin kautta. Ympäristö on kuvattu geometrisesti. Fontuksen tietokannassa julkisivut ja muut objektit on kuvattu älykkäästi geometristen ominaisuuksiensa mukaan, ei pelkkänä valokuvana. Julkisivut on kuvattu viivoina ja pisteitä, joista muodostuu polygoneja. Malli skaalautuu loputtomasti ja mallin koko on vain murto-osa vastaavasta valokuvatekstuurein kuvatusta mallista. Eivätkä julkisivut Fontuksen mallissa muutu rakeiseksi seinää lähestyttäessä kuten valokuvatekstuurimalleissa.

- Fontuksen malleissa voi näkyvien yksityiskohtien lukumäärää säätää. Fontuksen oliomallissa voidaan yksittäisille objekteille luoda säännöt, miten ne esittävät itsensä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi ikkuna-objektille voidaan kirjoittaa koodi, jolla ikkunan puitteita ja karmeja yksinkertaistetaan tilan säästämiseksi. Puulle voidaan kirjoittaa koodi, jolla säädetään puun oksien ja lehtien lukumäärää. Fontuksen teknologian LOD-ominaisuutta (LOD=Level Of Detail) hyödyntämällä voidaan säätää 3D-kartan luettavuutta.

- Fontuksen oliorakenteen yleispätevyyttä hyväksi käyttäen voidaan kirjoittaa käännösohjelmia, joilla mallit voidaan kääntää mihin tahansa dokumentoituun tiedostoformaattiin. Olioarkkitehtuuri mahdollistaa älykkäät mallit, joissa esim. malli tietää, mitkä polygonit muodostavat rakennuksen, mitkä ikkunan ja mitkä silta-objektin. Sovellukset voivat hallita mallia.

Avaa uuteen ikkunaan FontusTechnology_v2.pdf

<<Pääsivu

Teknologia:

Mallinnus

Virtuaali Helsinki

Virtuaali Kainuu

Virtuaali Pohjanmaa

Uutta! Virtuaali Ylivieska

Uutta! 3D Rahjan saaristo

Virtuaali-Helsinki postikortit

Avaa Fontuksen Mobiilisivut

tokyo.cityguide3d.com

AIT Arkkitehtitoimisto Immo Teperi Oy

 
© Fontus Oy, Valkjärventie 557, 01860 Perttula | Sähköposti: sales@fontus.com | Puh. 044-2928775